Crònica
Activitats de Quaresma i Pasqua
21-04-2019
(cliqueu per ampliar)

Enguany les Conferències Quaresmals s’iniciaren a mitjans de febrer amb la participació del Sr. Tom CORCORAN, de Baltimore (USA). Seguiren, el CONCERT PREGÀRIA amb la Cambra de LIEV, amb una gran assistència; igualment, el Sr. Tote BARRERA, director d’ALPHA España, i encara més el sacerdot Javier SIEGRIST. Per als joves, hi hagué una conferència quaresmal donada pel Rvd. P. Jesús SILVA CASTIGNANI. En conjunt podem dir que tots les conferències foren molt concorregudes i suscitaren gran interès per part de l’auditori.

A finals de març, tal com ho disposa el Sant Pare, es varen celebrar a la parròquia les 24 hores per al Senyor. Visitaren la nostra basílica, persones de pas, religioses, feligresos de Sant Francesc de Sales... Sempre es va mantenir la cadena d’adoradors.

Abans de Setmana Santa es pregà el Rosari Mundial per la Pau, en unió amb més de 50 països. Fou el 4 d’abril. S’emplenà la capella del Santíssim malgrat l’hora avançada.

Dos dies després, els infants amb els pares participaren a un Viacrucis al claustre per als nens. S’aplegaren unes 60 persones. Agraïm al Cos de Portants que interromperen els seus assaigs per donar a besar el Crist gros a uns infants molt emocionats.

I arribem així a la Setmana Santa. Ens alegrem sobretot de l’assistència de feligresos, de manera molt particular a la Vetlla Pasqual, molt més participada que anys enrere. En el curs de la Vetlla reberen els Sagraments de la iniciació cristiana una família sencera de sud-coreans. Hem de remarcar els més de 400 participants al Viacrucis monumental i agrair als Estaferms de la CONFRARIA DE SANT ANASTASI de Badalona i l’acompanyament musical del conjunt BRASSCELONA PIPES. Tot anà molt bé, tant espiritualment com tècnica. Després d’adorar la Creu a la Basílica, tothom quedà meravellat de la representació sacra-teatral Escenes de la Resurrecció, amb nous i impressionants quadres. Tot mercès a la direcció de Ton ALBERTI.

Cal destacar que la Quaresma fou iniciada amb una recés a Tiana, organitzat conjuntament amb l’Obra d’Exercicis Parroquials, en el qual participaren unes 30 persones. El dirigiren Mn. David COMPTE, vicari general de la diòcesi de Vic, i la Sra. Teresa VALERO, Delegada de Nova Evangelització del bisbat de Solsona.

Rep totes les nostres novetats al teu correu electrònic Subscriu-te