Donatius

PER AL MANTENIMENT DE LA NOSTRA BASÍLICA I EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PASTORALS I SOCIALS

Us agraïm anticipadament el vostre donatiu, que ens permetrà de seguir conservant la nostra Basílica en les millors condicions i de tirar endavant les nostres activitats pastorals i socials.

Hem posat les següents modalitats de pagament a la vostra disposició, per facilitar-vos en la mesura del possible el procés de donació. Podeu utilitzar el mètode que millor s'ajusti a les vostres preferències:

  • DONATIU MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA 
  • DONATIU MITJANÇANT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
  • DONATIU MITJANÇANT TALÓ NOMINATIU 
  • DONATIU MITJANÇANT PAGAMENT EN METÀL·LIC O AMB TARJETA DE CRÈDIT A LES OFICINES DE LA NOSTRA BASÍLICA (O PASSANT NOSALTRES AL VOSTRE DOMICILI).

Tractament Fiscal dels donatius: els donatius, donacions i aportacions realitzades a les entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002 donen dret al 25 per 100 de deducció d'aquestes donacions en realitzar la seva declaració d'I.R.P.F.

DONATIU MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Si desitgeu contribuir mitjançant transferència bancària, podeu fer-ho al nostre compte corrent 2100-0816-12-0200128761.

Si desitgeu un rebut de la vostra donació, procediu, si us plau, a imprimir i emplenar el Formulari de Donació mitjançant Transferència Bancària, i envieu-lo juntament amb una còpia del comprovant bancari de la transferència a:

BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓ
C/Aragó, 299
08009 Barcelona

També podeu enviar-lo per correu electrònic (parroquiaconcepciobcn@gmail.com) o per fax (932 075 664)

DONATIU MITJANÇANT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Si desitgeu contribuir mitjançant domiciliació bancària, vulgueu si us plau imprimir i emplenar el Formulari de Donació mitjançant Domiciliació Bancària.

Una vegada signat, podeu lliurar-ne una còpia a la vostra entitat bancària i una altra còpia a les oficines de la Basílica, o enviar-la per correu a la nostra adreça postal:

BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓ
C/Aragó, 299
08009 Barcelona

També podeu enviar-lo per correu electrònic (parroquiaconcepciobcn@gmail.com) o per fax (932 075 664)

DONATIU MITJANÇANT TALÓ NOMINATIU

Si desitgeu contribuir mitjançant un taló bancari, recordeu que aquest xec ha de ser nominatiu, i el beneficiari indicat en el document haurà de ser: PARRÒQUIA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ.

Una vegada emplenat el taló o xec, podeu lliurar-lo personalment a les oficines de la Basílica, o enviar-lo per correu a la nostra adreça postal.

Si voleu un rebut de la vostra donació, procediu, si us plau, a emplenar el Formulari de Donació, imprimiu-lo i envieu-lo juntament amb el taló a:

BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓ
C/Aragó, 299
08009 Barcelona

DONATIU MITJANÇANT PAGAMENT EN METÀL·LIC O AMB TARJA DE CRÈDIT A LES OFICINES DE LA NOSTRA BASÍLICA (O BÉ PASSANT NOSALTRES PEL VOSTRE DOMICILI)

Si desitgeu contribuir amb una donació en metàl·lic o mitjançant tarja de crèdit, podeu personar-vos a la Basílica dins del següent horari:

  • Col·lectoria: C/Aragó, 299 - De dilluns a divendres, d'11:00 a 13:00 
  • Despatx parroquial: C/Roger de Llúria, 70 - Dilluns, dimecres i divendres de 17:30 a 19:30.
Rep totes les nostres novetats al teu correu electrònic Subscriu-te