COMUNICAT DE LA BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓ I DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC DE SALES
  1. El senyor cardenal-arquebisbe ha aixecat a tots els fidels l’obligació del precepte dominical.
  2. Exhorta els fidels a seguir la Missa pels mitjans audiovisuals.
  3. Els nostres sacerdots continuaran celebrant la santa Missa.  Si algun fidel s’afegís a la seva celebració i segueixi les normes sanitàries, recollides ja per  la nostra basílica, permetrà que hi puguin participar.
  4. El president del Govern central ha decretat que sigui observada la distancia social dels fidels, això és, d’estar allunyat un de l’altre als llocs de culte almenys un metre.
  5. La basílica ha editat un full amb més instruccions.
  6. Cada dia, a les 19’30, Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, per casa nostra; seguidament processó pel claustre amb el Santíssim Sagrament invocant la Mare de Déu i els sants, sant Josep i sant Roc, pregant pels malalts, pels metges i sanitaris en general, i per tothom.
  7. No oblidem que estem en temps de Quaresma, temps de pregària, dejuni i caritat. L’almoina, sobretot després de la crisi econòmica que seguirà a aquesta pandèmia.
  8. A casa que els fidels resin. Llegeixin i meditin. Els infants que continuïn seguint la catequesi, donada aquesta vegada pels mateixos pares, que es pregui en família i s’exerceixin més que mai les virtuts domèstiques.
  9. Que sorgeixin voluntaris per fer front eventualment a les necessitats de les persones més vulnerables.
Rep totes les nostres novetats al teu correu electrònic Subscriu-te