Us desitgem una serena, esperançadora i vivificadora Pasqua!

Estimats amics, 

No fem sortir el Full parroquial tradicional però, com a signe d'esperança, alegrant-nos a més per tot el que, amb la gràcia de Déu, hem fet i demanant moltes forces al Senyor ressuscitat per tot allò que ara ens caldrà de fer, publiquem un recull d'activitats ja realitzades.

I junt amb els altres mossens US DESITGEM UNA 

SERENA, ESPERANÇADORA 

I VIVIFICADORA

PASQUA!!!

Mn. Ramon Corts i Blay, rector

Rep totes les nostres novetats al teu correu electrònic Subscriu-te