Catequesi per a pares d’infants

Els pares dels infants de catequesi poden rebre, el mateix dia i a la mateixa hora que els seus fills, una catequesi dels continguts fonamentals de la fe seguint el Compendi del Catecisme de la Doctrina Catòlica.

Responsable: Mn. Joan Bladé