Restauració

L’inevitable pas del temps va fer imprescindible l’inici d’una campanya per restaurar el temple i el claustre de la nostra parròquia.

L’emplaçament, en una de les vies amb més densitat de trànsit de Barcelona, va afavorit l’embrutiment i corrosió de les façanes, tant del carrer Roger de Llúria, com del carrer Aragó. A tot això cal afegir-hi l’efecte perniciós d’un altre mitjà de transport avui desaparegut: fins als anys seixanta del segle XX un tren de vapor circulava al descobert per una via semisoterrada al mig del carrer Aragó, fet que va propiciar encara més, durant tots els anys que va circular, el deteriorament de la pedra.

D’altra banda, des del trasllat del segle XIX la parròquia va sofrir nombrosos danys, restauracions i modificacions (no sempre correctes des del punt de vista constructiu); l’església i el claustre van quedar molt malmesos pels efectes de la confrontació de 1936-1939; i durant la immediata postguerra van haver de reconstruir-se alguns d’aquests edificis (claustre, capella del Santíssim, part de la nau principal…).

Per això, des de l’any 2001 s’ha iniciat una campanya de restauració progressiva de tot el conjunt parroquial, començant per les actuacions de caràcter més urgent.

Amb la idea de contextualitzar les obres dins d’un projecte ampli i coherent, es va redactar un pla director de totes les obres necessàries per convertir la Concepció en un conjunt segur des del punt de vista constructiu, net, respectuós amb l’art i la història, però al mateix temps útil i funcional, en atenció a les necessitats d’una parròquia del segle XXI. El pla director de la Parròquia de la Concepció, fou elaborat pels arquitectes Francesc Xavier Augé i Mercè Zazurca.

La restauració s’està efectuant gràcies a la substancial i desinteressada aportació d’alguns particulars, pero especialment gràcies a la col·laboració de la Fundació Mútua General de Catalunya, que s’ha mostrat sempre molt sensible a l’habilitació, millora i conservació d’espais de notable valor cultural i artístic com ara la Parròquia de la Concepció.

FASES DE LA RESTAURACIÓ

El Pla Director d’obres dels edificis parroquials consta de cinc fases. Les tres primeres ja han estat executades. Són (1) la restauració de les façanes del carrer Aragó, del campanar i de les campanes, (2) les façanes del carrer Llúria i el cambril i la sala de l’Assumpta, i (3) la neteja dels elements arquitectònics de les dues plantes del claustre i la reparació de la coberta del perímetre del claustre.
Dins d’aquesta darrera fase, la Junta d’Obra va cregut oportú d’incloure-hi, malgrat augmentar la despesa prevista inicialment, l’arranjament del pis superior del claustre.
En línies generals va consistir en l’enderrocament dels envans d’aquest pis superior corresponents a la banda de la Capella del Santíssim, traslladant els safareigs i planxador de la planta superior a baix, al pati de la sagristia, adquirint mobiliari, megafonia i mitjans audiovisuals.

D’aquesta manera es disposa ara d’un espai molt considerable per a les activitats parroquials com conferències, activitats per a infants i joves, exposicions, etc; i, a més, aquest nou espai s’ofereix també als feligresos per celebrar-hi alguna festa particular, com bateigs, aniversaris de casament, etc. La qual cosa ajuda al seu manteniment.

Actualment, per facilitar l’accés de les persones grans i impedides al primer pis del claustre, s’hainstal·lant un ascensor d’accés al primer pis del claustre.

Els nous apostolats demanen també nous espais. Especialment si volem seguir la joventut, hem de tenir també espais i llocs de trobament per als joves. Les obres realitzades i les previstes, doncs, a més de la conservació artística, persegueixen noves formes d’apostolat i assegurar també alguns ingressos per al manteniment de la nostra parròquia i de les noves instal·lacions.