Moviments i Associacions

VIDA CREIXENT

És un moviment cristià de gent gran. Segueix la temàtica que cada any ofereix la comissió d’estudis del moviment. Té trobades diocesanes i interdiocesanes. La més emblemàtica és la Candelera, el dia 2 de febrer. Es reuneix cada tercer dimecres o dijous de mes.

Grup I: "CONCEPCIÓ"
Responsable: 
Consiliaris: Mn. Ramon Corts i Mn. i Mn. Xavier Grau
Cada 3r. dijous de mes
AMICS DEL PARE PIO

És un moviment de pregària que es reuneix cada darrer dilluns de mes. A les 18’15 Rosari meditat i a les 19h Santa Missa.

  • Responsable: Matilde Cunillera 
  • Consiliari: Fra Valentí Serra, OFM Cap.

DAMAS I CABALLEROS DEL PILAR

Són dues associacions piadoses i devotes de la Verge del Pilar. Cada primer dissabte de mes celebren la Santa Missa i fan una vetlla de pregària. Les senyores de la Cort d’Honor tenen cura de l’altar del Pilar. Cada any fan un pelegrinatge a Saragossa. Tenen també una projecció benèfico-social (72 dames i 126 cavallers).

  • Presidenta: Higinia Bernad
  • Consiliari: Mons. Antonio Martín

APOSTOLAT DE L’ORACIÓ

És una associació espiritual. La seva finalitat és estendre i propagar la devoció al Sagrat Cor de Jesús i pregar per les intencions del Sant Pare. Tenen cura del rès del Rosari, dels Primers Divendres i dels Dijous Eucarístics de la parròquia.

JUGADORS ANÒNIMS

Grups d’autoajuda per a persones amb problemes de joc compulsiu, ludopatia, adices al joc patològic i malalst del joc (www.jugadoresanonimos.org). Hi ha dos grups:

  • G.A. 88 Martes: Es reuneixen els dimarts de 19:00 a 20:45.
    Telèfon 24 hores: 606.461.883
  • G.A. 88 Viernes: Es reuneixen els divendres de 19:00 a 21:00. 
    Telèfon 24 hores: 606.461.883