Missa Jove

Els diumenges del curs escolar, a les 20’30, Missa Jove a la capella del Santíssim.
Eucaristia breu amb una homilia pensada per a joves.
Amb cants i acompanyament musical.