El racó del llibre

Els trobareu al nostre servei de llibreria

Montserrat Anguera, RAMON LLULL, EL TROBADOR TROBAT.

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 2012, pp. 71

Montserrat Anguera, ON ETS GILBERT?

PAM, Barcelona 2013, pp. 129.

Montserrat Anguera, religiosa de la congregació francesa de les Filles del Cor de Maria (situades al carrer València núm. 273, en la nostra demarcació parroquial), experta en literatura catalana, ens ofereix dues narracions que són una bella aproximació redactada, en forma de conte, a la història de la Catalunya dels segles XIII i XIV.
En la primera de les narracions, publicada el 2012, som introduïts a la història de la Catalunya del segle XIII de la mà d’un savi genial, que l’autora qualifica com “un home excepcional, cavaller i trobador, viatger i una mica desconcertant, proper i alhora llunyà: el beat Ramon Llull” (1232-1216), de qui ens abasta també la semblança biogràfica, a més d’oferir-nos una suggeridora valoració dels escrits lul·lians, especialment del Llibre de contemplació, que l’autora presenta talment com “el zel de la glòria de Déu, el gran desig de perfecció espiritual en els cristians i la conversió dels descreients a la fe catòlica, per tal de fer-ne ofrena total a l’Amat” (p. 57).

En la segona obra, titulada On és en Gilbert? Montserrat Anguera ens ofereix un relat sobre la Catalunya del segle XIV que basteix amb fets històrics. Ara, en aquesta nova narració, acompanyats del trobador Gilbert som conduïts, a través de la itinerança, al temps i al regnat de Pere II el Gran, Alfons II el Liberal i de Jaume II el Just. Recomanem vivament, especialment als infants i adolescents, la lectura d’aquestes dues obres Montserrat Anguera, escrites amb una prosa acurada i magnífica, que trobareu al claustre de la parròquia, en el nostre servei de llibreria.

Fra VALENTÍ SERRA, caputxí

Benedicto XVI, EL ADIÓS DE BENEDICTO XVI

Editorial Balmes, Pàgines 51. Precio: 5,00 €.

La colección Magisterio de la Iglesia pone al abasto de todos una recopilación de los dos grandes discursos con los que Benedicto XVI se despedía de Roma, además de la declaración de la renuncia al ministerio Petrino. Hablan de la Iglesia, del Concilió Vaticano II y de la Nueva Evangelización.

La editorial Balmes está convencida de la importancia que tienen estos textos, que pueden servir tanto a los sacerdotes, seminaristas y estudiantes de teología, como a los laicos, a las parroquias, a la catequesis de adultos, a los grupos de comentarios de textos de formación cristiana, y para la lectura particular y la meditación personal.

Benedicto XVI, ENCUENTRO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI CON EL CLERO DE ROMA POR EL INICIO DE LA CUARESMA

Editorial Balmes, Pàgines 27. Precio: 5,00 €.

Mensaje del Papa durante el encuentro del clero al inicio de la Cuaresma 2012, valido también para los laicos por su hondura espiritual y actualidad eclesial. Es una pieza extraordinaria, una óptima reflexión en forma de “lectio divina” que renueva la espiritualidad sacerdotal, fomenta la comunión dentro de la Iglesia y sirve sin lugar a dudas a los objetivos de la “Nueva evangelización”