Serveis Religiosos

BAPTISMES

 • Cada segon (català) i quart diumenge (castellà) de mes. Excepte la Quaresma i el mes d’agost.
 • En casos especials la parròquia mirarà de celebrar-ne altres dies. 
 • Els pares i els padrins tenen reunió el dimecres immediatament precedent a les 20’45, a la catequesi (Roger de Llúria, 70).

Per a més informació, adreceu-vos al Despatx Parroquial, els dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 19:30.

MATRIMONIS

 • Se celebren els divendres i els dissabtes. La reserva de data cal fer-la amb un any d’antelació. Si la parella proporciona el celebrant, això facilita trobar una data més adient.
 • L’altar major i la capella del Santíssim són disponibles a les hores que determini la parròquia. A aquestes capelles i a la de Montserrat se celebren també aniversaris de noces.
 • Consulteu la informació sobre els Cursos de preparació al Matrimoni.

Per a més informació, adreceu-vos al Despatx Parroquial, els dimecres i divendres, de 17:30 a 19:30.

ANIVERSARIS

 • Aniversaris de matrimonis, naixements, defuncions, etc.
 • Es poden celebrar dins de l’horari de Misses. Fora d’aquest horari, és millor portar el celebrant. Excepcionalment, la parròquia el podrà facilitar.

Per a més informació, adreceu-vos al Despatx Parroquial, dimecres i divendres, de 17:30 a 19:30.

INTENCIONS DE MISSES

 • Per oferir Misses per a vius i difunts es pot passar per col·lectoria -sagristia- (cada dia d’11:00 a 13:00 i de les 17:30 a les 21:00) o pel despatx parroquial (els dimecres i divendres, de 17:30 a 19:30). 
 • Els noms dels vius o dels difunts són esmentats a l’Eucaristia.

SAGRAMENT DELS MALALTS

 • Les famílies que tinguin persones grans o malaltes per assistir, aviseu amb temps al despatx parroquial.
 • En cas d’URGÈNCIA, truqueu a SALUS (tel. 932 020 696 / 932 020 696). Solament a les nits.

LLIBRERIA

 • Llibres religiosos, estampes, objectes, llantions.
 • Productes monàstics i productes Claustre Concepció.
 • Al claustre de la Basílica.
 • Oberta tota la setmana i festius.