Cròniques

  • Colonias de LifeTeen, Edge y Post!
    Texto de Clara Buxó El fin de semana formando por los días 17, 18 y 19 de Febrero tuve la oportunidad de asistir a unas colonias organizadas por la parroquia de la Concepción. Estas eran específicamente para los grupos de LIFE, EDGE y POST. El lugar donde se realizó esta convivencia fue en una casa…
  • Visita al Monestir de les Saleses
    El 28 de desembre de 1622 va morir a Lió, França, el qui pocs anys després fou declarat sant, Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església.  La comunitat de la Parròquia de Sant Francesc de Sales, de Barcelona, celebra la festa del seu patró el 24 de gener de cada any, en record de…
  • Concert per Ucraïna
    Amb la presència del Cònsul i del Bisbe metropolità grecortodox de Madrid i del P. Leonidas, encarregats tots dos de les parròquies gregues ortodoxa i romanortodoxa amb seu a la nostra parròquia, es va fer un concert per artistes ucraïnesos arran del primer any de guerra per la invasió russa. En començar l’acte, el rector…