Consells i Comissions

CONSELL DE PASTORAL

El composen els representants dels diversos grups parroquials, el rector i altres preveres. Tracta de tota la problemàtica de la parròquia, revisa el que es fa i estudia noves propostes perquè l’Evangeli arribi a tot arreu.
Es reuneix el primer dimecres de cada mes.
Secretària: Cristina Cabredo

CONSELL D’ECONOMIA

Porta els comptes de la Parròquia. Estudia les necessitats i les formes de finançament. Té cura de les relacions amb els benefactors de quota fixa, quota lliure i donants. Gestiona les entrades provinents d’aquests conceptes. Elabora amb Tresoreria el balanç parroquial i el fa públic a través del Full Parroquial.
Secretària: Cristina Cabredo

JUNTA D’OBRES

Atén l’obra dels edificis de la parròquia i el seu manteniment. És convocat sempre que cal emprendre qualsevol obra de consideració i és consultat en aquelles qüestions econòmiques o artístiques que ho puguin demanar els Consells d’Economia o de Pastoral.
Es reuneix tots els dimarts.
Secretari: Joan Daniel Gutés
Secretària tècnica: Cristina Cabredo

AMICS DE LA CONCEPCIÓ

Són benefactors de la parròquia que es reuneixen trimestralment per donar suport a la campanya.
Responsable: Lluís Plans

JUNTA DE CÀRITAS PARROQUIAL

La formen voluntaris que es dediquen a atendre les persones i famílies necessitades.
El seu servei és setmanal.
Responsable: Mercedes Capín

COMISSIÓ DE LITÚRGIA

Prepara les celebracions litúrgiques i les diverses devocions. Són els animadors de cant, organistes i acòlits, juntament amb els preveres que la presideixen.
Delegada: Montserrat Vives

REPRESENTACIÓ AL CONSELL ARXIPRESTAL

La Parròquia de la Concepció forma part de l’Arxiprestat de la Puríssima Concepció.
Delegat: Joaquín Nubiola