Pla de Futur

4 de desembre: 1a trobada de la Comissió de Seguiment

El dia 4 de desembre es va reunir la comissió de seguiment. 

Van assistir :  Mn. Ramon Corts (rector),Sr. Màxim Izquierdo, Sra. Amparo del Rio, Sr. Joaquim Buxó, Ernest López, Sr. José Rico, Sra. Neus Jofre, Sra. Montserrat Fontanals, Sr. Joaquin Nubiola, Sra. Roser Lorda , Dr. Francisco Méndez, Sr. Carlos Rey, Sr. Marcos Barroso, Sr. Luciano Burguillo y Sra. Júlia Obiol. Es va excusar el Sr. Alexander Golovin.

Es va iniciar explicant quin objectiu té aquesta comissió: “ Seguiment, desenvolupament i suggeriment” de les accions preses en el Pla Pastoral proposat en la “Jornada de l’u d’octubre” on estava convocada tota la parròquia (Pla Mallon).

Després de diverses intervencions, on tothom va donar el seu parer, es van suggerir tres accions.

A.- Difusió de la Missió.

B.- Cursos Alpha.

C.- Acollidors.

Respecte al punt de la Difusió de la Missió, hem de fer arribar el lema de la missió :”La Basílica de la Puríssima Concepció és una comunitat de fe en Jesucrist, alegre i acollidora en la gran ciutat, que fa dels seus membres deixebles evangelitzadors”.

Cursos Alpha, tothom que vulgui col·laborar o rebre algun sagrament a la parròquia ha de fer el Curs Alpha per conèixer l’esperit que ens mou.

Això comportarà que haurem de trobar més col·laboradors i acollidors per poder dur-la a terme.

Acollidors. Es proposarà, a partir de les dades recollides a l’enquesta feta, unes tasques per acollir les persones que entren a la parròquia. Per altra banda, es proposa fer unes preguntes a totes les misses per conèixer la tipologia dels feligresos. A fi d’oferir més concretament les tasques a fer pels acollidors o persones que vulguin formar part com a acollidors.

El rector va donar les gràcies als assistents .

Resultats enquesta Jornada 1 d’octubre

El 19 i 20 de novembre vam realitzar les primers sessions per comentar el Pla de Futur i posar en comú les vies per portar-lo a la pràctica. Vam fer una exposició dels resultats als assistents i vam fer una introducció al Pla Mallon, l’estratègia que segueix la Basílica.

Podeu consultar el resum aquí.

Resultats enquesta Jornada 1 d’octubre