Cos de portants del Sant Crist

Grups de voluntaris joves que porten la creu en el Via-Crucis solemne i en l’Ofici propi del Divendres Sant. Intervenen el dia de Corpus i col·laboran en les activitats parroquials.

Responsable: Joan Tomàs