Pastoral de la Salut

Aquest equip té cura de visitar els malalts i també de portar la comunió als qui ens ho demanen. Tenen reunions de preparació i revisió. Reben del bisbat el nomenament de ministres extraordinaris de l’Eucaristia

Consiliari: Mn. Artur Migas