Crònica

  • Colonias de LifeTeen, Edge y Post!

    Texto de Clara Buxó El fin de semana formando por los días 17, 18 y 19 de Febrero tuve la oportunidad de asistir a unas colonias organizadas por la parroquia…

  • Visita al Monestir de les Saleses

    El 28 de desembre de 1622 va morir a Lió, França, el qui pocs anys després fou declarat sant, Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església.  La comunitat de…

  • Concert per Ucraïna

    Amb la presència del Cònsul i del Bisbe metropolità grecortodox de Madrid i del P. Leonidas, encarregats tots dos de les parròquies gregues ortodoxa i romanortodoxa amb seu a la…