Concert per Ucraïna

Amb la presència del Cònsul i del Bisbe metropolità grecortodox de Madrid i del P. Leonidas, encarregats tots dos de les parròquies gregues ortodoxa i romanortodoxa amb seu a la nostra parròquia, es va fer un concert per artistes ucraïnesos arran del primer any de guerra per la invasió russa. En començar l’acte, el rector va dirigir unes paraules a totes l’assemblea, els va oferir la Basílica i l’ajut que necessitin. Mn. Ramon Corts també va fer una pregària per la pau i finalment els va convidar a la conferència que realitzarà el P. Yuri el proper 12 de març a la nostra parròquia.


Deixa un comentari